Dags att skaffa värmepump?

Att välja värmekälla kan man behöva hjälp med. Man måste bl a ta hänsyn till vad man har för värmebehov, vilket värmesystem som finns idag och hur tomten ser ut. 

Reducera dina energikostnader

Man kan borra eller gräva

Tekniken i en värmepump är i princip densamma som i en kylanläggning. Den huvudsakliga skillnaden mellan dessa två är användningsområdet; värmepumpar används för uppvärmning, medan kylanläggningar används för kylning.

Att installera en värmepump är både mer miljövänligt och prisvärt än t ex direktverkande el och olja. Du kan minska dina driftskostnader betydligt. Men vilken värmekälla ska man välja?

Några saker är avgörande när du ska välja värmekälla:

  • Vilket värmebehov har du?
  • Vilket värmesystem finns idag?
  • Hur ser tomten ut?

Det finns många sätt att värma upp ett hus. Nedan en liten guide.

Bergvärme

Här används värmen som finns lagrad i berget på din tomt genom borrning.

Jordvärme

Man kan också gräva och på så vis utvinna den värme som finns lagrad i jorden.

Sjövärme

Finns en sjö i närheten kan man utvinna värmen som finns lagrad på botten i sjön.

Men alla värmekällor behöver inte komma från naturen

Man kan också göra ett bra miljöval samt spara pengar utan att borra eller gräva.

Luft/vattenvärme

Då hämtar man helt enkelt frisk luft utifrån för att skapa värme inomhus. Ger en stor ekonomisk besparing.

Luft/luftvärme

Med en Luft/luftvärmepump hämtas energi från luften utomhus och den kan i sin tur spridas som luftburen värme inomhus.

Frånluftsvärme

Vill man ta tillvara på värmen inomhus, den som egentligen skulle vädras ut, använder man frånluftsvärme. Det är ett både miljövänligt och ekonomiskt system.

Allt detta kan du få hjälp med hos VVS135. Kontakta mig för en konsultation eller offertförfrågan.

Kontakta oss

3 + 2 =